FR | DE | NL

Radon

Omwille van het grote aantal aanvragen is onze stock aan detectors uitgeput! Uw aanvraag zal worden doorverwezen naar het volgende meetseizoen dat in oktober 2019 begint!

Voor radonmetingen op uw werkplaats, gelieve zich te wenden tot de website www.radonatwork.be

Bestel een radontest voor €20 (deze wordt u per gewone zending per post bezorgd):

De woning waar de radonmeting uitgevoerd zal worden, bevindt zich in:

 • het VLAAMS GEWEST: vul het online formulier in

 • het BRUSSELS GEWEST: vul het online formulier in

 • de Provincie WAALS BRABANT: vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met de Provincie Waals Brabant (010/23.62.02 van maandag tot donderdag van 13u tot 16u - sami.bw@brabantwallon.be)

 • de Provincie HENEGOUWEN : vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met Hainaut Vigilance Sanitaire (065/40.36.10 - hvs.radon@hainaut.be)

 • de Provincie LUIK: vul het online formulier in. Voor informatie, neem contact op met de Provincie Luik (04 3447870 ou 04 3447710- sami@provincedeliege.be)

 • de Provincie LUXEMBURG: vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met de Provincie Luxemburg (084/31.05.03 - samilux@province.luxembourg.be)

  de Provincie NAMEN: vul het online formulier in. Voor informatie, neem contact op met de Provincie Namen (sami@province.namur.be)

  Het bestellen van een radondetector is mogelijk tot 31 december. Na deze datum of indien de voorraad is uitgeput zult u worden doorverwezen naar het volgende meetseizoen.

  U ontvangt samen met uw detector een korte vragenlijst over de data van blootstelling, de plaats van installatie, enz. Om een correct meetresultaat te verkrijgen, is het zeer belangrijk dat u na 3 maanden de detector samen met de ingevulde vragenlijst naar ons terugstuurt (en dit ten laatste tegen eind april). Noteer alvast de datum voor de terugzending in uw agenda!

 • Ofwel neemt u rechtstreeks contact op met een meetdienst geregistreerd bij het FANC (Link).  De gegevens die worden verzameld voor deze aanvraag, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).  Het doel van deze informatie is de identificatie van de blootstelling van de burger en de werkers aan natuurlijke stralingsbronnen. Deze gegevens worden door het FANC en zijn partner in de radonactie verwerkt en worden op anonieme wijze aangewend voor de bepaling van de blootstelling (statistiek) van de bevolking en de werkers op het grondgebied. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officier: https://fanc.fgov.be/nl/gdpr .


Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussels Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

© Copyright 2018 FANC